Energie Lening SportDrenthe

SportDrenthe en de Drentse Energie Organisatie bieden de sportverenigingen in Drenthe een financiering voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing.

Energie Lening Aanvragen

Energie Lening Sport Drenthe

De Energie Lening SportDrenthe is bedoeld om de drempel voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepompinstallatie of een energiezuinig ledverlichtingssysteem te verlagen. De Energie Lening SportDrenthe wordt aangevraagd op basis van de offerte. Voor het afsluiten van de financiering worden geen afsluitkosten berekend. De Energie Lening SportDrenthe is een gezamenlijk initiatief van SportDrenthe en de Drentse Energie Organsatie. De lening maakt deel uit van het project “Drenthe Sport Duurzaam”. Meer informatie over dit project vindt u op www.drentsenergieloket.nl/sportverenigingen.

Aanvragen Energie Lening SportDrenthe
Via het digitale aanvraagformulier op deze website kunt u de Energie Lening SportDrenthe aanvragen. Een recente offerte dient altijd deel uit te maken van de aanvraag.

Rentetarieven

Datum Rente 5 jaar Rente 10 jaar Rente 15 jaar
19 jun 2018 1 % 1 % 1,9 %

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Energie Lening SportDrenthe dient u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • het betreft een investering binnen een Sportvereniging in de provincie Drenthe
 • de te gebruiken technologie moet voorkomen in de categorie A of D op de laatst gepubliceerde Energielijst, die op moment van aanvraag wordt gebruikt door het RvO ten behoeve van de Energie Investeringsaftrek. (De Energielijst 2018 vindt u in downloads van deze website)
 • voor andere investeringen in andere technologieën dan genoemd in de Energielijst dient akkoord te worden verleend door de directie van de Drentse Energie Organisatie
 • de omvang van de financiering ligt tussen de € 5.000 en € 50.000
 • de energielening bedraagt maximaal 75% van de totale investering
 • de looptijd van de lening bedraagt 5 jaar, 10 jaar of 15 jaar
 • de rente op de lening is gekoppeld aan de rente van SvN verminderd met een rentekorting
 •  Deze rente wordt gepubliceerd op onze website
 • het betreft een annuïtaire lening o.b.v. maandelijkse aflossing d.m.v. automatische incasso

Energie lening Aanvragen

Via het digitale aanvraagformulier kunt u de Energie Lening SportDrenthe aanvragen. Een recente offerte dient altijd deel uit te maken van de aanvraag.

Energie Lening aanvragen

Nadat wij uw aanvraagformulier met offerte hebben ontvangen zullen wij u de financieringsovereenkomst toezenden. Uitbetaling vindt plaats op basis van ontvangen facturen met dien verstande dat de laatste 25% van de lening wordt uitbetaald nadat de eindfactuur is ontvangen. De eerstvolgende maand zullen wij de eerste termijn van rente en aflossing via automatische incasso af laten schrijven.
 

Algemene gegevens

Hoe wordt de financiering gebruikt?

Installatie

Voor aanvraag van de financiering is een offerte van de technische installatie vereist. Selecteer de offerte:

De aanvrager verklaart, door ondertekening van dit formulier, dat zijn organisatie niet in financiële moeilijkheden verkeert. De aanvrager verklaart dat voor deze aanvraag geen andere financiering of subsidie van publieke instellingen wordt of zal worden ontvangen. Indien het wel het geval is, stuurt u dan kopieën van de beschikking(en) mee met dit aanvraagformulier.

Project details

Verwachte hoeveelheid opwek / besparing per jaar:
Bedrag mag maximaal 75% van totale omvang bedragen

Dit veld is verplicht!    

Dit veld is verplicht!

 • - Een toetsing van de kredietwaardigheid kan tot de procedure behoren
 • - De Drentse Energie Organisatie kan, indien zij dit noodzakelijk acht, aanvullende informatie bij indiener opvragen

Downloads

Hieronder vindt u documentatie betreffende de Energie Lening SportDrenthe en de huidige Energielijst 2018

Downloads

Organisatie & Contact

De Energie Lening SportDrenthe is een product van SportDrenthe en Drentse Energie Organisatie. De Drentse Energie Organisatie is de uitvoeringsorganisatie voor deze regeling.

Drentse Energie Organisatie

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
u kunt op verschillende manieren contact opnemen:

Contact

Voor meer informatie over de Drentse Energie Organisatie kijkt u op www.drentseenergieorganisatie.nl

Heeft u vragen over de Energie Lening SportDrenthe of over de Drentse Energie Organisatie neemt u dan contact met ons op of stuurt u ons een e-mail.

De Energie Lening Sport Drenthe is een initiatief van de SportDrenthe en de Drentse Energie Organisatie. © 2017
Website gemaakt door: Ediso| Privacyverklaring